Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jógyakorlatok

A vállalt bázisintézményi feladatok bemutatása, az intézmény felajánlásai

 

 

A Pusztadobosi Általános Iskola vezetője és vezetőtársai elkötelezettek a szakmai-módszertani fejlesztések iránt, az arra irányuló feladatokat huzamosabb ideje támogatják, a bázisintézményi szerepből adódó többletfeladatot vállalják.

A "Sightseeing tour in London" - Londoni városnézés (Az IKT eszközök használata az angol nyelv tanításában) című jó gyakorlat kidolgozásával megfeleltünk a referenciaintézmény előminősítési feltételeinek.

A minősített módszertani modellt a „Köznevelés az iskolában” TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 kiemelt projekt keretében a Vásárosnaményi Tankerület két általános iskolája adaptálta.

 

A bemutatáshoz, adaptáláshoz, megismeréshez szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. Iskolánk épületét 2007-ben újították fel a ROP-2.3.1. számú projekt keretében. Rendelkezünk nyelvi laborral, informatika szaktanteremmel és egy 240 m2-es konferenciateremmel. A felújításnak köszönhetően az intézmény infrastruktúrája a XXI. századnak megfelelő.

 

Azoknak az intézményeknek, amelyek segítséget kívánnak tőlünk igénybe venni, szakmai támogatást nyújtunk. Ha lesz rá igény és anyagi fedezet (útiköltség), havi egy alkalommal, de igény szerint is lehetőséget biztosítunk hospitálásra, műhelymunkát tartunk, valamint igény szerint helyet biztosítunk a POK által szervezett pedagógus-továbbképzések és egyéb szakmai programok, rendezvények számára.

Az intézményünkben dolgozó 1 fő mesterpedagógus (intézményvezető), és az általa megbízott pedagógus(ok) elhivatottan, legjobb tudásuk szerint - együttműködve a POK-kal - szervezik, koordinálják a bázisintézményi feladatok ellátását.

 

Vállaljuk, megvalósítjuk, hogy a Pusztadobosi Általános Iskolához hasonló tanuló összetételű intézmények gyermekei számára különböző versenyeket szervezünk és bonyolítunk megyei szinten, amelyek jelenleg nem elérhetőek.

Nincs olyan verseny, amelybe a mi intézményünk tanulói eredményesen szerepelhetnének (matematika, magyar nyelv, hangos olvasási, mesemondó, vers- és prózamondó stb.).

 

Az önkormányzat konyhája az iskola épületében működik és könnyen megoldható a felsorolt események vendéglátási részének megszervezése, lebonyolítása.